NexCOBOT Taiwan
13F, No.916, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 23586, R.O.C.
TEL: +886-2-8226-7786

非标设备定制

新固兴拥有完整的工程师团队,灵活的设计和快速响应客户要求能力,加上先进的生产设备和生产线,新固兴专业帮助企业节约人工、提高生产效率。

新固兴工程师团队


自动化设备及产线导入